درباره ما

در سالیان اخیر، گرایش نظام آموزشی کشور شامل مؤسسات آموزشی، دانشگاه­ها، واحدهای آموزش سازمان­ها و سایر ارگانهایی که به نوعی نیازمند اجرای فرایندهای آموزشی در سازمان مربوط به خود هستند، به شدت به آموزش از راه دور و مجازی سازی آموزش افزایش یافته و مدیران این سازمان­ها با رویکردهای مختلف از جمله کاهش هزینه­ ها و تسهیل در فرایند آموزش دانشجویان، مدیران و کارمندان خود اقدام به خرید محصولات آموزش مجازی و راه­ اندازی واحدهای آموزش مجازی در سازمان، موسسه و دانشگاه خود نموده ­اند.

با توجه به این مطلب که عمر آموزش­های مجازی و آموزش ­های الکترونیکی در کشور ایران به زحمت به بیش از 15 سال می­رسد، نیاز به یک مرجع تخصصی و قدرتمند در جامعه آموزش مجازی کشور، امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می­شود.

گروه ITLAND، که با برند آموزشی IRAN-LMS به ارائه سرویس می پردازد، یک گروه آموزشی می­ باشد که توسط مدیران شرکت ایده پردازان نسل آریا، و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ راه ­اندازی و بکار گیری آموزش مجازی در جامعه آموزشی کشور راه ­اندازی گردید. از بدو تأسیس، رویکرد این گروه، کمک به فراگیر ساختن آموزش های مجازی و سازمانی در سازمان ها، مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها و سایر مراکزی بوده است که به نوعی نیازمند آموزش های فراگیر در سطوح مدیران، کارکنان، دانشجویان و اعضای خود می باشند. لذا، در کنار ارائه ابزارهای آموزش مجازی مانند کلاس های مجازی، سیستم های مدیریت محتوا و همچنین فعالیت در زمینه تولید دوره های آموزش الکترونیکی، مشاوره های تخصصی به مدیران سازمان­ها در راستای استقرار آموزش مجازی در سازمان مربوطه، جزیی از برنامه های مدیران گروه ITLAND بوده است.