ویژگی های جدید مودل 3.10 برای دانشجویان

در ورژن 3.10 مودل (moodle) یکسری امکانات جدید برای دانشجویان اضافه شده که به توضیح آن ها می پردازیم:

 

1- دانلود محتوای درس (Download course content)

امکان دانلود محتوای درس در صورتی که از طرف استاد درس اجازه داده شده باشد.

 

2- نمایش زمان آزمون (Scrolling timer for your quiz)

3- نمایش فولدر (Folder display)

نمایش عکس ها و محتوای html به صورت مستقیم در مرورگر بدون دانلود