BigBlueButton Convert Server

اگر به هر نحوی، چه به عنوان دانشجو، چه به عنوان استاد و یا حتی ادمین  با یکی از سرویس های برگزاری کلاس های آنلاین از جمله ادوبی کانکت (Adobe Connect) و بیگ بلو باتن (BigBlueButton) کار کرده باشید حتما به زمان بازگشت جلسه به سامانه اصلی و قابل نمایش بودن آن برای کاربر برخورده اید. گاهی بسته به نوع استفاده، چندین هفته زمان می برد تا جلسه برگزار شده آماده نمایش برای کاربر شود و این مساله مشکلاتی برای استفاده مجدد از جلسه برگزار شده ایجاد می نماید.

یکی دیگر از سرویس های گروه itland در راستای پاسخ به این نیاز در سرویس های بیگ بلو باتن (BigBlueButton) می باشد. این سرویس در قالب یک یا چند سرور به صورت مجزا ارائه شده و در کنار سرورهای اصلی بیگ بلو باتن قرار می گیرند و مناسب سازمان ها و موسسات آموزشی می باشد که تعداد جلسات برگزار شده آنها در یک روز عدد بالایی می باشد.

این سرویس کمک زیادی به ارائه دهندگان سرویس های کلاس انلاین بیگ بلو باتن خواهد نمود و باعث خواهد شد سروهای اصلی بار پردازشی کمتری را تحمل نموده و در نتیجه، با توجه به مدیریت صحیح منابع سرور، کیفیت و سرعت برگزاری جلسات افزایش چشمگیری داشته باشند.