کرون جاب، cron job

cron job چیست ؟

ابزار دستوری Cron که به عنوان کرون جاب یا cron job شناخته می شود، در واقع یک job scheduler  یا به زبان دیگر قابلیتی در سیستم عامل های لینوکس است که وظیفه انجام کاری خاص در زمانی خاص را دارد. این کار می تواند اجرای یک دستور، یک اسکریپت و یا برنامه ای خاص باشد. ساختار یک کرون جاب به شکل زیر می باشد :

همان طور که مشاهده می فرمایید 5 ستاره اول زمان اجرا و چگونگی آن را نشان می دهند و بعد از آن دستوری که قرار است اجرا شود قرار می گیرد. در زیر مجموعه ای از کرون های پر استفاده را برای شما گرد آورده ایم تا در زمان مورد نیاز بتوانید از آن ها استفاده نمایید.

 

every minute * * * * *  
every 2nd minute */2 * * * *  
every even minute */2 * * * *  
every uneven minute 1-59/2 * * * * (At every 2nd minute from 1 through 59)
every 3 minutes */3 * * * *  
every 30 minutes */30 * * * *  
every hour 0 * * * *  
every 3 hours 0 */3 * * *  
between certain hours 0 9-17 * * * (At minute 0 past every hour from 9 through 17)
every day 0 0 * * * (At 00:00)
every monday 0 0 * * MON (At 00:00 on Monday)
every 7 days 0 0 * * 0 (At 00:00 on Sunday)
once a week 0 0 * * 0 (At 00:00 on Sunday)
every month 0 0 1 * * (At 00:00 on day-of-month 1)
every year 0 0 1 1 * (At 00:00 on day-of-month 1 in January)

 

با توجه به مطالب بالا به مثال ذیل توجه کنید :

*/5 1,2,3 * * * echo hello world

دستور فوق عبارت hello world را هر 5 دقیقه از اولین و دومین و سومین ساعت چاپ می کند. یعنی در ساعت های  01:00, 01:05, 01:10 تا 3:55