ساخت آزمون و طراحی سوال در وادانا

در این دوره کوتاه آموزشی، شیوه ایجاد آزمون و طراحی سوال در سامانه وادانای دانشگاه آزاد اسلامی به اساتید عزیز آموزش داده خواهد شد.

معرفی دوره

رایگان

این دوره شامل:

زمان دوره: 00:56:11