مدیریت نقش های کاربری در مودل
سامانه های آموزش مجازی

مدیریت نقش های کاربری در مودل

در این دوره شما به طور کامل با انواع نقش...

گروه بندی شرکت کنندگان یک درس در مودل
سامانه های آموزش مجازی

گروه بندی شرکت کنندگان یک درس در مودل

در این دوره گروه بندی شرکت کنندگان در یک...

ساخت فعالیت تکلیف در مودل
سامانه های آموزش مجازی

ساخت فعالیت تکلیف در مودل

در این دوره نحوه ساخت تکلیف در مودل بررس...

ساخت نظرسنجی و بازخورد در مودل
فناوری اطلاعات

ساخت نظرسنجی و بازخورد در مودل

در این دوره کوتاه و فشرده آموزشی شما با...

افزودن فعالیت و منابع در مودل
سامانه های آموزش مجازی

افزودن فعالیت و منابع در مودل

در این دوره آموزشی شما را با انواع منابع...

روش های ثبت نام کاربران در دوره های مودل
سامانه های آموزش مجازی

روش های ثبت نام کاربران در دوره های مودل

در این دوره شما با انواع روش های ثبت نام...