روش های ثبت نام کاربران در دوره های مودل
سامانه های آموزش مجازی

روش های ثبت نام کاربران در دوره های مودل

در این دوره شما با انواع روش های ثبت نام...

ثبت نام و مدیریت کاربران در مودل
سامانه های آموزش مجازی

ثبت نام و مدیریت کاربران در مودل

در این دوره با روش های ثبت نام و مدیریت...

آموزش نحوه کاربری بیگ بلو باتن
سامانه های آموزش مجازی

آموزش نحوه کاربری بیگ بلو باتن

در این دوره نحوه کاربری سامانه بیگ بلو ب...

آموزش ایجاد درس در مودل
سامانه های آموزش مجازی

آموزش ایجاد درس در مودل

در این دوره آموزشی نحوه ایجاد طبقه های د...

آموزش جامع ساخت آزمون در مودل
سامانه های آموزش مجازی

آموزش جامع ساخت آزمون در مودل

در این دوره نحوه ساخت آزمون و ایجاد انوا...

ساخت آزمون و طراحی سوال در وادانا
سامانه های آموزش مجازی

ساخت آزمون و طراحی سوال در وادانا

در این دوره کوتاه آموزشی، شیوه ایجاد آزم...