آموزش جامع ساخت آزمون در مودل
سامانه های آموزش مجازی

آموزش جامع ساخت آزمون در مودل

در این دوره نحوه ساخت آزمون و ایجاد انوا...

ساخت آزمون و طراحی سوال در وادانا
سامانه های آموزش مجازی

ساخت آزمون و طراحی سوال در وادانا

در این دوره کوتاه آموزشی، شیوه ایجاد آزم...

آموزش کاربری مودل ویژه دانشجویان و دانش آموزان
سامانه های آموزش مجازی

آموزش کاربری مودل ویژه دانشجویان و دانش آموزان

در این دوره آموزشی، با نحوه استفاده از س...