پنل اختصاصی مودل

این پنل محصول اختصاصی itland بوده و به صورت مجزا برای اتصال به سامانه مودل و بیگ بلو باتن توسعه داده شده است.

مهم ترین امکانات تعبیه شده در این پنل به شرح زیر است:

پنل اختصاصی مودل
پنل کارنامه مودل

پنل کارنامه مودل

  • ورود خودکار اکانت کاربری شرکت کنندگان از سامانه مودل
  • امکان ایجاد کارنامه های استاندارد
  • امکان ایجاد کارنامه های ترکیبی
  • امکان ثبت نمرات به صورت عددی و کیفی
  • امکان صدور و ذخیره کارنامه ها با انواع فرمت ها توسط مدیر سامانه، اولیا، دانش آموزان و دانشجویان
پنل حضور و غیاب جلسات بیگ بلو باتن

پنل حضور و غیاب جلسات بیگ بلو باتن

  • پنل گزارش گیری از ورود و خروج جلسات بیگ بلو باتن
  • امکان ایجاد گزارش به تفکیک روز و تاریخ
  • امکان ایجاد گزارش به تفکیک شرکت کننده
  • امکان ایجاد گزارش به تفکیک نام جلسه آنلاین
  • امکان صدور گزارش ها با فرمت های خروجی مختلف
ماژول پرداخت آنلاین مودل

ماژول پرداخت آنلاین مودل

امکان قیمت گذاری و خرید دوره های سامانه مودل از طریق درگاه پرداخت بانکی

421