تولید محتوا با H5P
تولید محتوا با H5P

تولید محتوا با H5P

در این دوره با تولید انواع محتوا های است...

تقویم آموزشی مودل و ایجاد برنامه هفتگی
سامانه های آموزش مجازی

تقویم آموزشی مودل و ایجاد برنامه هفتگی

نحوه ساخت و مدیریت تقویم آموزشی و برنامه...

دوره مقدماتی آشنایی با H5P
سامانه های آموزش مجازی

دوره مقدماتی آشنایی با H5P

در این دوره رایگان و مقدماتی شما را با م...

مدیریت نقش های کاربری در مودل
سامانه های آموزش مجازی

مدیریت نقش های کاربری در مودل

در این دوره شما به طور کامل با انواع نقش...

گروه بندی شرکت کنندگان یک درس در مودل
سامانه های آموزش مجازی

گروه بندی شرکت کنندگان یک درس در مودل

در این دوره گروه بندی شرکت کنندگان در یک...

ساخت فعالیت تکلیف در مودل
سامانه های آموزش مجازی

ساخت فعالیت تکلیف در مودل

در این دوره نحوه ساخت تکلیف در مودل بررس...